Współczesny faktor

Sprawa ze ściągalnością faktur, powiązanych z odwleczeniem terminu zapłaty, przysparza dużo problemów dla przedsiębiorców. Przeciągający się okres spłaty faktury przez odbiorców zdoła zachwiać płynnością finansową spółki oraz kierować nawet do upadku.

Wyjściem z tegoż problemu bywa faktoring należności, który polega na sprzedaży nieprzeterminowanych wierzytelności konsumenta kolejnemu podmiotowi nazywanemu faktorem. Jednostka ta opłaca w taki sposób należności kontrahenta a także świadczy w stosunku do niego dodatkowe oferty. Dzięki temu przedsiębiorca odstępujący wierzytelności partnera (faktoranta) szybciej zdobywa środki pieniężne będące wynikiem zawartej transakcji. Faktoring płaci bowiem nazwaną część należności, która wynosić może choćby 90%. Przedpłata ta jest płacona klientowi po zaaprobowaniu usługi. Faktor z kolei rozpoczyna dalsze działania dążące do otrzymania całej należności od dłużnika. Jeśli da się otrzymać kompletną należność, to petent dostaje drugą część należnej mu sumy, a resztę dostaje faktor, jaki nalicza dla siebie także odsetki za zwłokę a także stosowną prowizję za świadczenie serwisu.

Wykazać da się dwa kluczowe rodzaje faktoringu. Jedną z nich bywa faktor pełny, jaki skupia się na przekazaniu na faktora niebezpieczeństwa bankructwa partnera petenta. Przed podpisywaniem dokumentów faktor wcześniej sprawdza wypłacalność podmiotu który jest dłużnikiem. Niepełny faktoring będzie miał miejsce w sytuacji, kiedy faktor nie przejmuje ryzyka powiązanego z płynnością finansową dłużnika. Jeśli faktor nie odzyska długu, to petent zwraca mu zdobytą pierwej zaliczkę. Taka odmiana współpracy przypomina bardziej formę kredytu – w razie bankructwa interesanta wypłata jest zmuszona zostać zwrócona. Faktor w takiej sytuacji potwierdza stosowną specyfikacją brak możliwości odzyskania długu.