Na co powinno się zwrócić uwagę, tak aby stworzyć odpowiedni list?

Każdego dnia mnóstwo osób pisze do siebie listy. Jest to normalne i naturalne. Pragniemy dzielić się z naszymi przyjaciółmi swoimi doznaniami. Czy są one dobre czy złe. I nawet jeżeli wszyscy myślą że listy nie są już tak popularną formą łączności to mimo to ludzie nadal je wysyłają i można stwierdzić, że w tej chwili posiadają one nawet większą wagę niż parę lat temu. Doskonale jesteśmy świadomi, że list to nie tylko przekaz, ale także forma. Stale usiłujemy, aby list był napisany porządnie, składnie i żeby wyglądał po prostu poprawnie. Kartka, na jakiej napisany został list powinna być czysta, nie pomięta i bez porwanych kantów. Pismo powinno być schludne i jasne. Wielokrotnie do napisania listu używa się pióra w miejsce długopisu. Kolejnym kluczowym szczegółem, na który mnóstwo ludzi nie zwraca w ogóle uwagi są koperty. W tej chwili wybór kopert jest monstrualny, są koperty klasyczne, ale także inne takie jak
koperty z nadrukiem. To nadzwyczaj miłe uczucie wyciągnąć list z ładnej i schludnej koperty. Od razu nie ulega kwestii, że osoba, która zaadresowała list zwraca uwagę na to do kogo pisze i obdarowuje tę osobę szacunkiem. Ponieważ dbałość o owe właśnie detale mówi o szacunku i tym, że jesteśmy relewantni dla osoby, która nadała do nas list. Dlatego trzeba zwracać uwagę na wszystkie wzrokowe atrybuty listu, ale w najwyższym stopniu na jego zawartość!