Kilka informacji o kosztorysach

Sens kosztorysowania dla budownictwa

Wybudowanie danego budynku poprzedza realizacja gruntownego planu, zanim można przystapić do realizacji przedsięwzięcia. Ponieważ działanie związane z zbudowaniem budynku przeważnie wymaga znacznych nakładów finansowych, istotne jest to, aby wykonać właściwy kosztorys. Kosztorys ofertowy jest wymaganym dokumentem, ważnym dla każdej firmy, jaka pragnie dołączyć do konkursu o budowę danego obiektu architektonicznego. Kosztorys taki zawiera istotne dane odnośnie kosztów pojedynczych robót budowlanych. Zestawienie takie jest wyjątkowo przydatne dla inwestora, jaki pragnie wyłonić najkorzystniejszą dla niego propozycję.

kosztorys instalacji
Następnym dokumentem, który jest niezbędną podstawą do realizowania przetargów lub negocjacji w sprawie budowy, jest tzw. kosztorys inwestorski. Pozwala na szczegółowe zestawienie indywidualnych cen dot. prac budowlanych czy też wydatków na dane części obiektu budowlanego. Ma on bardzo ważne znaczenie dla przetargu i negocjacji. Ważnym typem kosztorysu jest także kosztorys instalacji. Dokument ten obejmuje szczegółowe informacje odnośnie wydatków na pojedyncze instalacje w danym obiekcie architektonicznym, na przykład: instalacji wodnych lub elektronicznych. Przy użyciu tego dokumentu, inwestor może sprawdzić, jakie mogą być przypuszczalne zasoby finansowe na dane instalację w inwestycji.

Dokładne kosztorysy realizują wszelkie firmy budowlane, pragnące wziąć udział w konkursie. Są one ważnymi odnośnikami podczas różnego rodzaju negocjacji albo przetargów, pozwalają na całkowite zaplanowanie wydatków na daną
inwestycję. Kosztorys inwestorski jest szczególnie istotny dla inwestora poszukującego słusznej propozycji na zakończenie robót budowlanych.